registrace se slevou

On-line nákupy pro domov hobby a volný čas od českého záchranářského poptávkového on-line portálu. Zásadní otěží civilizace má a musí být chránit hodnoty, díky kterým může vznikat a tou je příroda. Žijme v tomto propůjčeném světě v souladu a to i s těmi, kteří tu byli dávno před námi. Řešíme různé formy dotazů a zakázek a objednávek zboží.

Rozsah záchranných prací Úvod » Rozsah záchranných prací

 

 

  

  Detekce úniků tepla, kapalin a plynů z nadhledu      

                  

Termovizní kontroly elektrických rozvodů a zařízení

  

Snímkování vodních toků a vodních děl včetně sonarových a defektoskopických měřeních 

   

  

Multispektrální snímkování země pro geologické účely k detekci podzemních vod, nestabilit půdy, dutin

                                     

 

Termovizní měření na točivých strojích   

 

Termovizní detekce závad v elektronických zařízeních

 

Termosnímkování využitelné pro bezpečnostní aplikace

 

Snímkování a videozáznamy pro protipožární prevenci   

 

Montáže kamerových a zabezpečovacích systémů

 

Pořizování termovizních snímků pro medicínské a veterinářské účel  

 

Infračervená snímkování za účelem detekce úniků plynů  

 

Vyhledávání osob v terénu z nadhledu

 

Snímkování pro lesníky, zemědělce a myslivce 

 

 Detekce napadení kůrovcem 

 

Snímkování pro zoology 

 

Termovizní detekce úniků tepla a media pro teplárny a elektrárny 

 

Multispe ktrální archeologiez nadhledu  

 

Průzkumné, měřící a dokumentační snímkování ve viditelném (RGB), infračerveném a tepelném spektru 

  

Umisťování ztracených zvířat z útulků